Hoppa till innehåll
Media

Mediernas tillgång till information om ärenden som behandlas vid domstolarna underlättas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 13.40
Pressmeddelande

Medierna får från och med ingången av nästa år lättare tillgång till information om ärenden som behandlas vid domstolarna. Syftet med den nya lagen om justitieförvaltningens nationella informationsresurs är att förtydliga bestämmelserna om utlämnande och radering av uppgifter.

Avsikten är att lagen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon fredag.

Den nya lagen gör det möjligt för Rättsregistercentralen att centraliserat lämna ut domstolarnas högst tio år gamla diarieuppgifter ur den nationella informationsresursen. Justitieförvaltningens nationella informationsresurs innehåller uppgifter om bland annat domar i brottmål.

Dessutom kan Rättsregistercentralen för journalistiska ändamål söka uppgifter också utifrån en persons namn eller någon annan identifieringsuppgift.

Ändringarna minskar arbetsmängden vid domstolarna och effektiviserar mediernas och forskarnas tillgång till information, eftersom de inte längre behöver kontakta de enskilda domstolarna när en begäran om information gäller ärenden som behandlats vid flera domstolar.

En begäran om information om rättegångshandlingar ska fortsättningsvis riktas till domstolarna.

Den nya lagen träder i kraft vid ingången av januari.

Mer information: Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 


 

Tillbaka till toppen