Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Minister Henriksson: Överföring av fångar måste fungera effektiv inom EU

Justitieministeriet 27.1.2012 11.55
Pressmeddelande -

- Det bör stävas efter att det gemensamt överenskomna systemet för överföring av fångar fungerar effektivt mellan EU:s medlemsstaterna, underströk justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Köpenhamn vid ett informellt möte för EU-rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Syftet med det nyligen reformerade överföringsförfarandet är att påskynda och effektivera samarbetet mellan medlemsstaterna.
- Att en fånge överförs till sin hemstat syftar framför allt till att främja den dömdes möjligheter att återanpassa sig till samhället efter sin frigivning, påpekade Henriksson.

I sitt anförande betonade Henriksson att man på EU-nivå även bör ägna uppmärksamhet åt fängelseförhållandena i medlemsstaterna och på vilket sätt dessa kan förbättras.

Enligt EU:s rambeslut kan en person som dömts till fängelsestraff överföras till den stat där han eller hon är medborgare och bor för att avtjäna sitt straff. Överföringen kräver i detta fall inte den dömdes samtycke.

I Finland trädde lagstiftningen som rambeslutet förutsätter i kraft inom den tid som anges i beslutet, dvs. den 5 december 2011. Finland är en av de få medlemsstaterna som har genomfört de åtgärder som rambeslutet förutsätter.

Enligt rambeslutet är staten skyldig att ta emot den dömde, om inte någon av de särskilda grunderna för vägran kan tillämpas på fallet. En sådan grund är t.ex. att fängelsestraffet är så kort att det inte är meningsfullt att överföra den dömde. Beslutet om att ta emot den dömde ska fattas inom 90 dagar från mottagandet av framställningen om överföring.

Beredningen av EU:s rambeslut om överföring av fångar inleddes på initiativ av Österrike, Finland och Sverige.

Ytterligare upplysningar: ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520, och lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 09 1606 7705

Anna-Maja Henriksson
EU