Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Viktig nivåförhöjning för rättsvården

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 10.18
Pressmeddelande

Regeringen fastställde igår den tekniska utgiftsramen för 2024–2027. I den lades resurserna för de nuvarande uppgifterna för aktörerna inom rättsvården på en mer hållbar nivå.

– Under denna valperiod har vi hittills fått permanent tilläggsfinansiering på sammanlagt cirka 80 miljoner euro för rättsvården. En tillräcklig basfinansiering för rättsvården måste dock tryggas även i fortsättningen. Planen för de offentliga finanserna, som regeringen behandlade igår, innehåller en mycket viktig nivåförhöjning för rättsvården. Den är väldigt välkommen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I den första redogörelsen för rättsvården, som blev klar i våras, framhävdes rättsvårdens nuvarande finansieringsunderskott och behovet av att förbättra tillgången till rättssäkerhet. För att trygga resurserna inom rättsvården, förkorta de långa behandlingstiderna och säkerställa att straff verkställs på ett säkert sätt anvisas justitieministeriets förvaltningsområde en tilläggsfinansiering för rättsvård på 30 miljoner euro för 2024, 40 miljoner euro för 2025, 55 miljoner euro för 2026 och 50 miljoner euro från och med 2027.

Inom den tekniska utgiftsramen anvisas dessutom Brottspåföljdsmyndigheten ett tillägg på cirka 1 miljon euro för att höja antalet examensstuderande inom brottspåföljdsområdet. En förutsättning för att verkställigheten av straff ska ske på ett resultatrikt och säkert sätt är att det i fängelserna och byråerna för samhällspåföljder finns tillräckligt med utbildad och kompetent personal.

Justitieministeriets förvaltningsområde anvisas också anslag från och med 2025 för tingshusprojekten i Björneborg, Vanda och Jyväskylä. Från och med 2027 har de nya lokallösningarna en permanent anslagseffekt på ca 3,2 miljoner euro.

Regeringsperiodens sista så kallade tekniska ram för 2024–2027 innehåller inga nya förbättringar som det ska dras upp politiska riktlinjer för.

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]

Statsrådets pressmeddelande: En teknisk plan för de offentliga finanserna för 2024–2027 har publicerats 

Planen för de offentliga finanserna 2024–2027

Tillbaka till toppen