Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson förde i Ryssland diskussioner om samarbete i anknytning till konventionen om bortförande av barn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2012 14.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson träffade i dag i Moskva Rysslands justitieminister Aleksandr Konovalov. Ministrarna överenskom om ett fortsatt samarbete mellan justitieministerierna och om konkreta åtgärder under de kommande två åren. Henriksson diskuterade i Moskva också inledandet av myndighetssamarbete i anknytning till Haagkonventionen om bortförande av barn.

- Jag är glad över att konventionen om bortförande av barn träder i kraft mellan Finland och Ryssland från början av nästa år. Det skapar en fungerande mekanism för att sköta de här ärendena mellan våra länder. Det är nu synnerligen viktigt att påbörja samarbetet mellan de centrala myndigheterna. Här har vi gjort betydande framsteg i samband med mitt Rysslandsbesök, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Med den internationella Haagkonventionen om bortförande av barn säkerställs att ett bortfört barn återlämnas tryggt till den stat där det har sin hemvist. Först efter att barnet har återlämnats till den stat där barnet har hemvist börjar man handlägga föräldrarnas tvister i domstol.

Ryssland har också anslutit sig till den s.k. Haagkonventionen om skydd för barn, och konventionen träder i kraft för Rysslands del vid ingången av juni 2013. En effektiv tillämpning av bägge konventionerna kräver att centralmyndighetsverksamheten utvecklas i båda länderna och att centralmyndigheterna har nära samarbete med varandra.

Finlands och Rysslands justitieministrar diskuterade möjligheten att utveckla överföringen av dömda personer mellan länderna. Mellan länderna är i kraft en konvention om överföring av dömda personer, men förfarandet tar lång tid. Ministrarna överenskom om ett utökat samarbete, så att det framöver ska gå bättre än för närvarande att överföra dömda personer.

Överföring av personer i strid med deras vilja diskuterades i belysningen av tillämpningen av konventionens tilläggsprotokoll.

- När samarbetet mellan Finland och Ryssland förbättras vore det viktigt, att Ryssland skulle avstå från begränsningen i tilläggsprotokollet till konventionen om överföring av dömda personer. Den av Ryssland verkställda begränsningen av tillämpningsområdet innebär, att tilläggsprotokollet saknar praktisk betydelse mellan Finland och Ryssland. Med en överföring så att den dömda personen avtjänar sitt straff i sitt hemland främjas hans eller hennes anpassning till samhället, framhåller Henriksson.

Ministrarna diskuterade också lagstiftningen angående medborgarorganisationers verksamhet och dess verkningar.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176,
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen, tfn 02951 50236,
e-post: [email protected]

Pressmeddelandet på ryska

Tillbaka till toppen