Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet ligger i skattebetalarnas intressen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2017 13.12
Pressmeddelande

Förordningen om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) antogs slutligt vid sammanträdet av EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg i dag. Myndigheten ska ha behörighet att utreda och väcka åtal i bedrägerier och mutbrott som riktar sig mot EU:s medel.

- Fint att vi äntligen efter mångåriga förhandlingar har fått till stånd ett beslut om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt minister Häkkänen är det viktigt att EU på alla möjliga sätt intensifierar åtgärderna mot korruption och bedrägerier som riktar sig mot de europeiska skattebetalarnas gemensamma medel. Inrättandet av åklagarmyndigheten är ett led i detta arbete.

- Eftersom Finland hör till nettobetalarna i EU ligger det i vårt intresse att bekämpa brott som riktar sig mot unionens budget. I Finland förekommer korruption sällan, men inom EU-området är dessa brott rätt så allmänna. Det är viktigt att ingripa i dessa problem också med tanke på EU:s trovärdighet i medborgarnas ögon, påpekar minister Häkkänen.

Åklagarmyndigheten ska ligga i Luxemburg och verksamheten inleds 2021. I samarbetet för att inrätta myndigheten deltar 20 EU-länder, det vill säga merparten av EU:s medlemsstater.

- Finland bör vara med i de europeiska insatserna för att bekämpa bedrägerier och korruption. Vi kan också bidra till den nya myndigheten med en öppen nordisk förvaltningskultur, säger Häkkänen.

Europeiska åklagarmyndigheten kompletterar det arbete som utförs av Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust och ger Eurojust möjlighet att koncentrera sig på bekämpning av terrorism, människohandel och andra brott.

I Finland medför inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten inga ändringar i de nationella myndigheternas befogenheter.

Ytterligare information:

Katariina Jahkola, regeringsråd, tfn +358 2951 50246, 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131.

Europaparlamentets pressmeddelande 5.10.2017

Tillbaka till toppen