Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Bort med partierna vid domarval – valet av nämndemän bör överföras till domstolsverket

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2019 18.00
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen föreslår att domstolsverket, som inleder sin verksamhet vid ingången av nästa år, ska ha som uppgift att utnämna nämndemännen vid tingsrätterna.

– För närvarande är det politiker som väljer en del av domarna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Det behöver byggas en ännu starkare mur mellan rättsväsendet och politiken genom att valet av nämndemännen, det vill säga lekmannadomarna, flyttas bort från kommunfullmäktige. I en rättsstat bör allmänheten i alla situationer kunna lita på att rättsväsendet är oberoende. Detta är ett missförhållande som behöver rättas till. Modellen för utnämnande av nämndemän kan ändras efter att det nya domstolsverket inrättats. I fortsättningen skulle domstolsverket och tingsrätterna kunna svara för att rekrytera och utnämna nämndemännen. Så här kan vi slopa kopplingen mellan nämndemännen och de politiska partierna, sade minister Häkkänen i sitt tal vid 100-årsjubileet för S:t Michels avdelning inom Finlands advokatförbund i dag.

– Den här ändringen skulle stärka nämndemännens och rättsväsendets oberoende, som förutsätts enligt grundlagen. De lagändringar som krävs kan göras under nästa valperiod. Den nya modellen för val av nämndemän kan tas i bruk när de nuvarande nämndemännens mandatperiod löper ut, resonerade ministern.

Den finska modellen, där nämndemän valda av kommunfullmäktige deltar i oberoende domstolars beslutsfattande, är inte oproblematisk. Detta har påpekats av bland andra riksdagens justitieombudsman och Europarådets organ mot korruption Greco.

Minister Häkkänen tog i sitt tal även upp resursfrågor inom rättsväsendet.

– För att straffansvaret ska förverkligas behöver vi en obruten kedja som börjar med polisundersökning och fortsätter med åtalsprövning och de olika domstolsinstanserna. Resurserna i varje del av kedjan bör granskas som en helhet, och under nästa valperiod bör det säkerställas att förverkligandet av straffansvaret inte försvagas, underströk ministern.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen