Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Arbetet för att förebygga radikalisering i fängelserna ska effektiveras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2017 15.38
Pressmeddelande

Arbetet för att identifiera och förebygga våldsam radikalisering i fängelserna ska effektiviseras. Justitieminister Antti Häkkänen betonar att vi måste bekämpa radikalisering med alla tillgängliga medel. I fråga om detta är arbetet som görs i fängelserna i nyckelställning, konstaterade ministern vid Sulkava fängelsets 30-årsjubileum i dag.

- Brottspåföljdsmyndighetens åtgärder av stor betydelse när det gäller att trygga samhällets säkerhet. Vi måste satsa på bland annat fångarnas utbildning och rehabilitering samt på deras färdigheter att hantera vardagen. Dessutom är det viktigt att utveckla nya verksamhetssätt som ökar säkerheten. För att förbättra kapaciteten att trygga den inre säkerheten tänker regeringen vidta de åtgärder som krävs för att kunna svara på ändringarna i omvärlden, sade Häkkänen i sitt tal.

Förebyggande av radikalisering i fängelserna är ett av Brottspåföljdsmyndighetens strategiska mål som syftar till att förbättra samhällssäkerheten.

- Verksamheten enligt det pilotprojekt för att identifiera och förebygga radikalisering som genomfördes i Vanda fängelse bör tas i bruk som del av den normala verksamheten och liknande modeller bör utvecklas även i de andra fängelserna. Vid förra veckans budgetmangling anvisade regeringen tilläggsfinansiering för detta viktiga arbete, berättade Häkkänen.

Finansieringen ska användas för att utveckla den verksamhet för att förebygga radikalisering i fängelserna, som redan inletts i Vanda fängelse. Pilotprojektet som inleddes i fjol har gett bra resultat. Projektet fokuserar bland annat på att utveckla informationsinhämtningen och myndighetssamarbetet samt att utbilda personalen att identifiera och förebygga våldsam radikalisering bland fångarna.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen