Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Tilläggsfinansiering för behandling av asylbesvär och satsningar på förebyggande av radikalisering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2017 15.52
Pressmeddelande

Vid budgetmanglingen beslöt regeringen att öka förvaltningsdomstolarnas finansiering för att trygga en snabb behandlings av asylbesvär. Förvaltningsdomstolarna får ett tillägg på 2,2 miljoner och högsta förvaltningsdomstolen 1,49 miljoner för att klara av behandlingskön för asylbesvär.

- Det ligger både i asylsökandenas och statens intressen att asylbesvär behandlas inom en rimlig tid. En snabb behandling av ärendena bidrar till att minska förläggningarnas kostnader och förbättra säkerheten, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen vid avslutningen av budgetmanglingen.

Regeringen stärker också åklagarväsendets resurser för att förbättra dess beredskap att hantera terroristbrott. Regeringen ökade rättshjälpens resurser för behandling av asylärenden. Med tilläggsfinansieringen ska det anställas fler offentliga rättsbiträden till rättshjälpsbyråerna och ordnas utbildning för rättsbiträdena.

- Förebyggande av radikalisering är en viktig fråga också inom justitieministeriets förvaltningsområde. Satsningar på detta behövs i synnerhet i fängelserna. Regeringen har nu anvisat tilläggsfinansiering till Brottspåföljdsmyndigheten för förebyggande av radikalisering och extremiströrelsers verksamhet i fängelser. Finansieringen ger möjlighet att utveckla arbetet för att förebygga radikalisering i fängelserna, som redan inletts i Vanda fängelse, säger minister Häkkänen.

För att förbättra ställningen för överskuldsatta bedömer justitieministeriet behovet att ändra lagstiftningen som ansluter till överskuldsatthet, såsom till exempel att inrätta ett positivt kreditregister, reglera snabblån och ge företagare en ny chans. Vid ingången av år 2019 förs ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna över till rättshjälpsbyråerna i enlighet med vad man kommit överens om tidigare. Nästa år riktas en miljon euro till utvecklandet av elektroniska tjänstekanaler för ekonomi- och skuldrådgivningen för att förbättra tillgången till tjänsten.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen