Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson besöker Europaparlamentets utskott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2019 12.42
Pressmeddelande

Den här veckan presenterar justitieminister Anna-Maja Henriksson prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap i Europaparlamentet i Bryssel. Tisdagen den 3 september besöker minister Henriksson Europaparlamentets utskott för rättliga frågor (JURI) och onsdagen den 4 september utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).

Vid mötena redogör ministern för de rättspolitiska prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap och diskuterar frågor inom sitt ansvarsområde med ledamöterna i utskotten. I besöket på onsdagen deltar också inrikesminister Maria Ohisalo.

De rättspolitiska prioriteringarna under Finlands ordförandeskap är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att öka medborgarnas förtroende och övergripande säkerhet genom att utveckla det straffrättsliga samarbetet mellan EU:s medlemsländer samt att stärka konsumenternas rättigheter på unionens inre marknad.

Minister Henrikssons besök i utskotten är en del av Finlands EU-ordförandeskap. Ordförandelandets ministrar utfrågas i Europaparlamentet i början av ordförandeskapet. I samband med utfrågningarna kan utskotten ställa frågor om aktuella ämnen till ministrarna.

Utskottsmötena kan följas i direktsändning på webben 

Finland är ordförandeland i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019.

Ytterligare information:

Lisa Palm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 069, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, tfn 0295 150 170, [email protected]
Katja Huumo, kommunikationsdirektör, tfn 0295 150 113, [email protected], (intervjuförfrågningar)

Tillbaka till toppen