Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Långsiktigt utvecklingsarbete i kampen mot korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2013 14.44
Pressmeddelande -

– Kampen mot korruption är ett utvecklingsarbete på lång sikt. Det kräver att alla ansvariga aktörer är engagerade och har en gemensam syn på vilka målen är, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal på Transparency Finland rf:s 10-årsjubileum i Helsingfors i dag.

– Under de senaste 10 åren har det skett mycket i arbetet mot korruption, både i Finland och även internationellt. Framför allt har diskussionen om och det internationella samarbetet kring kampen mot korruption ökat markant.

År 2007 gjorde Europarådet en ländergranskning i fråga om den politiska finansieringen i Finland och rekommenderade flera ändringar i lagstiftningen. Efter det reviderades lagstiftningen om partifinansiering.

– Eftersom korruption årligen medför betydande ekonomiska förluster, finns det också inom EU ett tydligt behov att vidta ytterliga åtgärder för att bekämpa korruption. En sådan åtgärd är EU:s första korruptionsrapport som ges ut före jul.

– Det är klart att enskilda stater eller myndigheter inte kan lyckas med att bekämpa korruption på egen hand, konstaterade Henriksson.

Hon underströk vikten av att det i Finland förs en diskussion vid utvecklandet av arbetet mot korruption.
– En central roll i denna diskussion spelar det myndighetsnätverk mot korruption som varit verksamt sedan 2002 under justitieministeriets ledning. Transparency Finland har hela tiden aktivt deltagit i nätverkets arbete.

Ytterligare upplysningar: ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen