Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Henriksson: Tillbyggnaden i Vanda fängelse säkerställer att det finns tillräckligt med platser för häktade

Justitieministeriet
16.4.2020 13.39
Pressmeddelande

I Vanda fängelse uppförs en extra byggnad med 160 platser för häktade. Det är meningen att tillbyggnaden ska vara klar 2024.

- Med projektet säkerställer vi att det finns tillräckligt med platser för häktade och att undersökningen sköts på behörigt sätt i Södra Finland också i en situation där antalet häktade vid Brottspåföljdsmyndigheten ökar, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Antalet häktade ökar i södra Finland på grund av både befolkningskoncentrationen och lagstiftningsreformer. Förflyttningen av häktade från polisens förvar till fängelse har påskyndats sedan början av 2019. Dessutom är målet för de närmaste åren att förflytta häktade från polisen till Brottspåföljdsmyndigheten genast efter häktningsrättegången.

- Detta kräver fler platser för häktade, eftersom antalet häktade i södra Finland kommer att öka med cirka 40–50 per dag till följd av ändringarna. Tillbyggnaden i Vanda fängelse kommer också att ha 19 platser för kvinnliga häktade, medan det för närvarande inte finns några platser alls för häktade kvinnor i Södra Finland, säger Henriksson.

I de nybyggda lokalerna kan man se till att de begränsningar av kontakter som ålagts häktade genomförs. De separata förhörslokaler som ska byggas gör det möjligt att i fängelset via video ordna förhör och sammanträden som gäller tvångsmedel.

Regeringen överlämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till en plan för de offentliga finanserna 2021–2024. I den anvisas Brottspåföljdsmyndigheten sammanlagt ca 13 miljoner euro i tilläggsfinansiering för 2024 för utgifter som föranleds av tillbyggnaden och personalökningen i Vanda fängelse.

Den uppskattade kostnaden för tillbyggnaden är ca 52,6 miljoner euro. Dessutom uppstår kostnader för anskaffning och underhåll av säkerhetsteknik. Behovet av personal i tillbyggnaden är 80 årsverken.

Ytterligare information: Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 050 306 3990,
Marianne Mäki, enhetschef, tfn 0295 150 034, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Reformen av lagstiftningen om fångtransporter

Tillbaka till toppen