Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen: arbetet med att bekämpa överskuldsättningen tar fart

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2019 15.07
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har godkänt en åtgärdshelhet med vilken regeringen ska bekämpa överskuldsättningen. Flera olika ministerier deltar i arbetet.

Hushållens skuldsättning har nästan utan undantag ökat i 20 års tid. Överskuldsättningen åtgärdas bland annat genom att satsa mera på ekonomirådgivning och skuldrådgivning för hushåll, öka möjligheten till skuldsanering för företagare som har gått i konkurs och genom en beredning av ett positivt kreditupplysningsregister.

- Det är dags att få ett slut på överskuldsättningen. Problemet berör alldeles för många människor. Lyckligtvis har vi nu många möjliga åtgärder för att underlätta såväl enskilda människors som företagares vardag. Jag anser att det är viktigt att alla människor har möjlighet att få tillräckligt med information om hur den egna ekonomin kan hanteras på ett bättre sätt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande för ministerarbetsgruppen.

Ministerarbetsgruppen har redan fattat beslut om att inleda beredningen av ett positivt kreditupplysningsregister som ska upprätthållas av den offentliga sektorn. Registret kommer att innehålla människors kredituppgifter, och därför är det ytterst viktigt att dataskyddet säkerställs. Under beredningen utreder man också möjligheten att ta registret i bruk stegvis så att den lagstiftning som behövs kan träda i kraft i god tid och så att registret kan tas i bruk våren 2023 åtminstone för konsumentkrediterna.  

Dessutom godkände ministerarbetsgruppen ett nytt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism som har utarbetats under ledning av inrikesministeriet. Programmet ersätter det tidigare åtgärdsprogrammet från 2016. Målen och åtgärderna i programmet gäller lokalt förebyggande, förebyggande av våldsamma gruppers rekrytering och bekämpning av radikalisering i fängelser, terroristpropaganda och olaglig hatretorik. Dessutom innehåller programmet åtgärder som kan användas av polisen, förläggningarna, social- och hälsovårdsväsendet och undervisningsväsendet för att utveckla det förebyggande arbetet. Nästa steg är att statsrådet fattar ett principbeslut om programmet.
 

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Överskuldsättning: Antti Leinonen, avdelningschef, tfn 0295 150 264, [email protected]

Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism: Tarja Mankkinen, utvecklingschef vid inrikesministeriet, tfn 0295 488 370, [email protected]

Tillbaka till toppen