Hoppa till innehåll
Media

Justitieministrarna från nio EU-länder möts i Helsingfors

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2014 9.21
Pressmeddelande -

Statsminister Jyrki Katainen och justitieminister Anna-Maja Henriksson diskuterade framtiden för EU:s område för rättsliga frågor med EU-ländernas justitieministrar. I det informella mötet på måndag deltog justitieministrar från nio EU-länder.

Minister Henriksson var nöjd med diskussionerna med sina kolleger.

– Vi har ett gott samförstånd om i vilken riktning EU:s område för rättsliga frågor ska utvecklas under de närmaste åren. Målet ska också i fortsättningen vara ett öppet och tryggt Europa, där medborgarna kan lita på att deras rättigheter förverkligas och där medlemsstaterna kan lita på varandra, säger justitieminister Henriksson.

– EU:s medlemsstater har förbundit sig till gemensamma värderingar och skyldigheter: till att följa principerna för demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen.

– EU bör utveckla och stärka åtgärderna för att säkerställa att dessa gemensamma värderingar respekteras. På detta sätt kan vi öka både medlemsstaternas förtroende för varandra och medborgarnas förtroende för unionen, understryker Henriksson.

I det informella mötet deltog Frankrikes justitieminister Christiane Taubira, Greklands justitieminister Charalampos Athanassiou, Sveriges justitieminister Beatrice Ask, Hollands justitieminister Ivo Opstelten, Danmarks justitieminister Karen Hækkerup, Lettlands justitieminister Baiba Broka, Estlands justitieminister Andres Anvelt samt Litauens biträdande justitieminister Paulius Griciūnas.

Meningen är att de europeiska statscheferna under sitt möte i juni ska besluta om nya strategiska riktlinjer för utvecklingen av EU:s område för rättsliga frågor.

Vid eftermiddagens öppna seminarium behandlas framtiden för Europeiska unionens område för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen och arbetet mot korruption. Talare vid seminariet är bl.a. statsminister Katainen, kommissionären för inrikesfrågor Cecilia Malmström och direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Morten Kjaerum. I programmet ingår också en paneldebatt mellan EU-medlemsstaternas justitieministrar.

Seminariet som hålls vid Helsingfors universitet har över 300 anmälda deltagare.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 0500 993 346,
sekreterare för internationella ärenden Jussi Mäkinen, tfn 02951 50528,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson Jyrki Katainen
Tillbaka till toppen