Hoppa till innehåll
Media

Möjlighet till åtalsuppgörelse införs vid ingången av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2014 10.46
Pressmeddelande -

Vid ingången av nästa år införs ett system med s.k. åtalsuppgörelse. I detta system kan den brottsmisstänkte genom att erkänna brottet få ett lindrigare straff. Avsikten är att republikens president stadfäster lagstiftningen som gäller denna reform fredagen den 22 augusti.

Bestämmelserna om åtalsuppgörelse är tillämpliga på brott för vilka det inte har föreskrivits ett strängare straff än fängelse i sex år. Bestämmelserna kan dock inte tillämpas på brott mot liv eller hälsa eller sexualbrott som kränker den sexuella självbestämmanderätten eller riktar sig mot barn.

Syftet med införandet av möjlighet till åtalsuppgörelse är att effektivisera och påskynda behandlingen i synnerhet av omfattande ekonomiska brottmål som är svåra att utreda. Förfarandet är avsett för sådana fall där det bedöms vara till mest nytta med tanke på ändamålsenlig användning av myndighetsresurserna och skyndsam behandling av brottmål.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen