Hoppa till innehåll
Media

Möjligt att väcka grupptalan från och med juni

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.19
Pressmeddelande

Konsumentskyddet stärks på sommaren när det blir möjligt att väcka grupptalan. Genom reformen genomförs EU:s direktiv om grupptalan. Republikens president stadfäste lagarna om reformen i dag.

En grupptalan gör det möjligt att kräva att en näringsidkares förfarande ska förbjudas. Dessutom är det möjligt att kräva gottgörelse för skada som åsamkats konsumenter. En grupptalan förbättrar på så sätt konsumenternas möjlighet till gottgörelse om konsumenträttigheterna har kränkts. 

Grupptalan kan förutom i konsumentfrågor även väckas i ärenden som gäller bland annat dataskydd, finansiella tjänster, transporter och elektronisk kommunikation. 

Också en konsumentorganisation eller myndighet kan väcka talan för flera konsumenters räkning. På detta sätt behöver enskilda konsumenter inte agera ensamma i ett ärende.

Lagarna träder i kraft den 25 juni 2023.

Mer information: Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen