Hoppa till innehåll
Media

Närpes blir tvåspråkigt vid ingången av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2015 12.39
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag ändrat sin förordning om kommunernas språkliga status under tioårsperioden 2013 - 2022. Genom förordningsändringen blir svenskspråkiga Närpes tvåspråkigt vid ingången av 2016. Majoritetsspråket i Närpes är även i fortsättningen svenska. Förordningen gäller till utgången av 2022.
 

Efter förordningsändringen finns det inte längre enspråkigt svenska kommuner på fastlandet. Från början av år 2016 finns det 33 tvåspråkiga kommuner. Bland dessa kommuner är svenskan majoritetsspråket i 11 kommuner. De andra kommunerna på fastlandet är finskspråkiga.

Numera kan enbart tvåspråkiga kommuner få språkbaserade statsbidrag.

Ytterligare upplysningar:
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181
e-post: fö[email protected]

 
 
Tillbaka till toppen