Hoppa till innehåll
Media

Nytt ärendehanteringssystem för konkurs- och företagssaneringsärenden införs nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.51
Pressmeddelande

Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden moderniseras. Målet är att minska det administrativa arbetet och därigenom också kostnaderna i samband med förfaranden för konkurs- och företagssanering. Det nya systemet ska införas under nästa år.

Ärendehanteringssystemet Kosti för konkurs- och företagssaneringsärenden förmedlar information till konkursombudsmannen för övervakning av konkursförvaltningen och saneringsförfarandet. Systemet är också ett medel för kommunikation mellan boförvaltaren eller den som utreder företagssaneringsförfarandet samt gäldenären och borgenärerna.

Tack vare det nya ärendehanteringssystemet effektiviseras det administrativa arbete som boförvaltaren och utredaren av företagssaneringsförfarandet utför. Systemet förväntas medföra ekonomiska besparingar för användarna när arbetsmetoderna utvecklas och en digital serviceplattform tas i bruk.

Användaravgiften täcker en del av kostnaderna för systemet

I fortsättningen tas hos konkursbon och företagssaneringsgäldenärer som använder Kosti-systemet ut en engångsavgift på 230 euro. Avgiften tas ut av konkursboet eller företagssaneringsgäldenären när domstolen har fastställt en utdelningsförteckning för konkursboet eller ett saneringsprogram för den gäldenär som är föremål för företagssanering.

Det är meningen att inkomsterna av användaravgifterna ska täcka hälften av kostnaderna för användningen och förvaltningen av ärendehanteringssystemet Kosti och dessutom kostnaderna för fakturering av användaravgifterna i sin helhet. Inkomsterna av användaravgiften beräknas uppgå till cirka 160 000 euro per år.

Republikens president stadfäste lagen som gäller användaravgift i dag och den träder i kraft i början av 2023.

Mer information: Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen