Hoppa till innehåll
Media

Rättshjälpsbyråernas förvaltning koncentreras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2013 7.26
Pressmeddelande -

Rättshjälpsbyråernas förvaltning koncentreras vid ingången av 2014 och 2015. Rättshjälpsbyråer ska slås samman administrativt, men detta kommer inte att minska antalet verksamhetsställen där byråerna tar emot klienter.

Antalet administrativt självständiga rättshjälpsbyråer minskar före början av år 2015 från 34 till 27. Klienterna betjänas även i fortsättningen på rättshjälpens nuvarande 165 verksamhetsställen. Personalantalet vid byråerna kommer inte heller att minska.

Syftet med ändringen är att lätta upp förvaltningen, minska sårbarheten hos de minsta byråerna och öka möjligheterna att omorganisera personalens arbetsuppgifter.

Samtidigt ska en del av namnen på rättshjälpsbyråerna förnyas så att de baserar sig på landskapsnamn, på samma sätt som hos flera andra statliga myndigheter.

De statliga rättshjälpsbyråerna svarar för de allmänna intressebevakningstjänsterna i förmyndarverksamheten. Ändringarna påverkar också rättshjälpsbyråernas intressebevakningsområden.

Vad kommer att förändras?

Från och med den 1 januari 2014 gäller reformen åtta rättshjälpsbyråer. Av dessa bildas fyra nya byråer enligt följande:

S:t Michels och Nyslotts rättshjälpsbyråer slås samman till att bilda Södra Savolax rättshjälpsbyrå, men rättshjälpstjänsterna blir kvar i båda städerna. På samma sätt sammanslås Idensalmi och Kuopio rättshjälpsbyråer som ska bilda Norra Savolax rättshjälpsbyrå. Hyvinge och Träskända rättshjälpsbyråer slås samman till att bilda Mellersta Nylands rättshjälpsbyrå, och Kotka och Kouvola rättshjälpsbyråer ska bilda Kymmenedalens rättshjälpsbyrå.

Den 1 januari 2014 ändras dessutom namnet på Lahtis rättshjälpsbyrå till Päijänne-Tavastlands rättshjälpsbyrå enligt landskapsnamnet.

Justitieministeriet har redan tidigare utfärdat en förordning enligt vilken Uleåborgs och Uleåborgsnejdens rättshjälpsbyråer sammanslås till att bilda Uleåborgs rättshjälpsbyrå vid ingången av 2014.

Den 1 januari 2015 sammanslås Åbo och Egentliga Finlands rättshjälpsbyråer till att bilda Egentliga Finlands rättshjälpsbyrå. Kankaanpää och Björneborgs rättshjälpsbyråer slås samman och ska bilda Satakunta rättshjälpsbyrå. Samtidigt blir Kankaanpää rättshjälpsbyrås verksamhetsställen i Ikalis och Parkano en del av Birkalands rättshjälpsbyrå. I samband med ändringen överförs kommunerna Tavastkyro, Ikalis, Kihniö och Parkano administrativt från Kankaanpää rättshjälpsbyrås intressebevakningsområde till intressebevakningsområdet för Birkalands rättshjälpsbyrå.

Distansservice har utvecklats

Rättshjälpsbyråerna har utvecklat sina tjänster så att de vid behov kan erbjuda rättshjälp från en annan byrå via videoförbindelse. Vissa rättshjälpsbyråer (Mellersta Finlands rättshjälpsbyrå och Södra Österbottens rättshjälpsbyrå) har också prövat att erbjuda så kallad distansservice och tagit emot klienter på ett samservicekontor.

Behovet av att kontakta en annan byrå kan uppstå t.ex. om rättsbiträdet vid byrån tidigare har varit motpartens biträde och är jävig att sköta ärendet. Samma regler om jäv gäller för rättsbiträden som för advokater.

Rättshjälpsbyråerna kan ta emot klienter även på andra verksamhetsställen än de som anges i justitieministeriets förordning.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Kirta Heine, tfn 02951 50214
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen