Hoppa till innehåll
Media

Justitieförvaltningens databasprojekt AIPA framskrider: systemleverantörerna för de följande delarna har valts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2017 15.01
Pressmeddelande

De följande delarna i projektet för att digitalisera åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas verksamhet (AIPA) ska genomföras av Tieto Finland Oy. Företaget ska i november börja skapa funktioner för elektronisk hantering av tvistemål och ansökningsärenden vid de allmänna domstolarna samt brottmål vid åklagarväsendet och de allmänna domstolarna.

En annan ny systemleverantör som utsågs till projektet i september är CGI Suomi Oy, som ska genomföra delen som gäller hantering av hemliga tvångsmedelsärenden vid tingsrätterna.

AIPA-systemet byggs upp och tas i bruk stegvis. Den första delen var åklagarnas bötestillämpning som togs i bruk i februari. Accenture Oy, som genomförde den första delen, fortsätter i projektet som stöd och upprätthållare av systemet.

Enligt den nya tidsplanen som baserar sig på en noggrannare uppskattning av den återstående arbetsmängden ska AIPA-projektet slutföras före slutet av november 2021.   Tidigare siktade man på slutet av 2018. 

Syftet med projektet är att utveckla de allmänna domstolarnas, dvs. tingsrätternas, hovrätternas och högsta domstolens, samt åklagarväsendets verksamhet genom att införa elektroniska arbetsmetoder. I projektet skapas det en datasystemshelhet som stöder införandet av de nya arbetsmetoderna. När projektet har slutförts sköts alla rättskipningsfunktioner vid åklagarämbetena och de allmänna domstolarna elektroniskt.

Mer information: Kari Kiesiläinen, överdirektör, ordförande för projektets ledningsgrupp, tfn 02951 50138 och Marko Loisa, projekledare, tfn 02951 50175

Tillbaka till toppen