Hoppa till innehåll
Media

Understatssekreterare Tuomas Pöysti föreslås bli utnämnd till justitiekansler

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2017 13.28
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att republikens president utnämner understatssekreterare Tuomas Pöysti till tjänsten som justitiekansler från och med den 1 januari 2018. Republikens president har för avsikt att utnämna justitiekanslern i dag.

Juris doktor Tuomas Pöysti är för närvarande understatssekreterare vid social- och hälsovårdsministeriet. Tidigare har Pöysti arbetat bl.a. som generaldirektör för Statens revisionsverk och skött internationella uppdrag vid övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Pöysti har mångsidig juridisk kompetens och erfarenhet bland annat av statsförvaltningen och ledning av krävande lagberedningsprojekt. Han är docent i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet och har gett ut juridiska publikationer.

Tjänsten som justitiekansler söktes av nio personer. Republikens president fattar beslut om utnämningen på framställning av statsrådet. Utnämningen bereddes vid justitieministeriet.

Den föregående justitiekanslern Jaakko Jonkka gick i pension i början av maj.

Ytterligare information:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen