Hoppa till innehåll
Media

Totalt nio sökte tjänsten som justitiekansler

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2017 16.30
Pressmeddelande

Ansökningstiden för tjänsten som justitiekansler gick ut i dag den 6 mars. Tjänsten söktes av nio personer och den tillsätts från och med den 1 maj.

Sökandena är:
Kimmo Hakonen, kanslichef, justitiekanslersämbetet
Jukka Lindstedt, hovrättsråd, Helsingfors hovrätt
Matti Marttunen, utskottsråd, riksdagen
Mikko Puumalainen, justitieråd, högsta förvaltningsdomstolen
Tuomas Pyösti, understatssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
Maija Sakslin, biträdande justitieombudsman, riksdagens justitieombudsmans kansli
Maija Salo, referendarieråd, justitiekanslersämbetet
Raimo Siltala, professor, Åbo universitet
Veli-Pekka Viljanen, professor, Åbo universitet

Tjänsten som justitiekansler blir ledig den 1 maj 2017 då dess nuvarande innehavare Jaakko Jonkka går i pension.

Enligt grundlagen utnämns justitiekanslern av republikens president. Utnämningen bereds vid justitieministeriet. Republikens president fattar beslut om utnämningen på framställning av statsrådet.

Justitiekanslern är vid sidan av riksdagens justitieombudsman den högsta laglighetsövervakaren i Finland. Justitiekanslern övervakar att myndigheterna följer lag och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Ytterligare upplysningar:
förvaltningsdirektör Olli Muttilainen, tfn 02951 50258

Jari Lindström
Tillbaka till toppen