Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Ålands självstyrelsesystem ska anpassas till tidens krav

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2013 12.00
Pressmeddelande -

- Okunskapen om Åland och om självstyrelsen är ofta stor och okunskap är som vi vet en grogrund för fördomar och avundsjuka. Jag är därför glad för att vi nu har fått en parlamentariskt förankrad utredning där man inte bara analyserar dagsläget utan också resonerar kring Finlands Ålandspolitik och drar upp tänkbara riktlinjer för en framtida utveckling, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon tog emot betänkandet av den Parlamentariska Ålandsarbetsgruppen.

- Jag förstår att arbetsgruppen har sett det som en naturlig utveckling att självstyrelsesystemet och självstyrelselagen ska moderniseras och anpassas till tidens krav. Jag är också glad för att arbetsgruppen uppenbarligen inte har varit rädd för att fördomsfritt pröva olika lösningar - det ger en god grund för ett fortsatt arbete, konstaterade justitieminister Henriksson.

- Jag är glad att det verkar finnas en god vilja att gå vidare med reformarbetet också om det återstår svåra frågor att lösa. Jag hoppas att regeringen inom en snar framtid kan komma överens med landskapsregeringen om att tillsätta en kommitté med representanter för såväl landskapet som riket med uppdrag att utarbeta ett förslag till en ny, modern självstyrelselag.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetareOtto Andersson, tfn 02951 50165
e-post: fö[email protected]

Justitieminister Henrikssons tal

Tillbaka till toppen