Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: EU måste finna sätt att bekämpa rasism och intolerans

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2013 13.30
Pressmeddelande -

- Jag är mycket oroad över olika former av intolerans och rasistiska fenomen som förekommer inom EU, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag vid det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Dublin.

- Finanskrisen kan ha allvarliga följder också på detta plan. Det är ytterst viktigt att EU och alla dess medlemsstater följer upp situationen och reagerar snabbt på signaler som tyder på att främlingsfientligheten och annan slags intolerans har ökat. Öppet rasistiska organisationer och partier får inte tolereras.

Skyddet av de grundläggande rättigheterna samt bekämpning av rasism, hatbrott och annan slags intolerans inom EU diskuterades vid det första justitieministermötet under Irlands EU-ordförandeskap.

Enligt justitieminister Henriksson är det viktigt för Finland att man inom EU utvecklar effektiva sätt att trygga att unionens gemensamma värden, såsom respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna, samt de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen förverkligas i medlemsstaterna.
- Detta är nödvändigt om EU vill behålla sin trovärdighet i både allmänhetens och omvärldens ögon, sade Henriksson.

Kommissionen ska före slutet av året göra en utredning om genomförandet av rambeslutet om bekämpning av rasism i medlemsstaterna. Henriksson betonade att EU-lagstiftningen om bekämpning av rasism och tryggande av likabehandling ska genomföras effektivt i medlemsstaterna och verkställigheten ska följas upp noga. Det ska också regelbundet bedömas om lagstiftningen är tillräcklig.

- Det räcker dock inte med kriminaliseringar och andra lagstiftningsåtgärder. Det man egentligen borde kunna påverka är människors tankesätt och attityder, påpekade Henriksson.

- Genom effektiv datainsamling och statistikföring är det möjligt att synliggöra rasism och hatbrott och få en uppfattning av i vilken grad och form de förekommer. I fråga om detta är arbetet som görs i EU:s byrå för grundläggande rättigheter av stort värde. Om vi inte har en klar bild av dessa fenomen är det svårt att finna de rätta sätten att lösa problemen. Det är också viktigt att uppgifterna om dessa fenomen offentliggörs.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176

Tillbaka till toppen