Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Tröskeln att anmäla familjevåld måste bli lägre

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2014 10.49
Pressmeddelande -

Idag uppmärksammar vi FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter publicerade i mars en undersökning som visar att Finland är ett av de mest våldsamma länderna för kvinnor i Europa. Justitieminister Anna-Maja Henriksson är oroad över att bara en bråkdel av familjevåldsfallen kommer till myndigheternas kännedom.

- Ett stort problem är att endast cirka 10 procent av alla våldsfall som riktats mot kvinnor i parförhållanden kommer till de finländska myndigheternas kännedom. Detta är oroväckande, säger Anna-Maja Henriksson.

Strafflagen har under de senaste åren ändrats flera gånger så att allt fler våldsbrott nu lyder under allmänt åtal. År 2011 ändrades lagen så lindrig misshandel i familjeförhållanden hör under allmänt åtal. Dessutom lyder alla sexualbrott som riktats mot en vuxen person, förutom sexuellt ofredande sedan 1.9.2014 under allmänt åtal. Tidigare fick åklagaren inte väcka åtal för alla sexualbrott som riktats mot vuxna, om inte målsäganden ville detta eller ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

- Vi har gjort viktiga ändringar i lagstiftningen för att fler familjevåldsfall skulle komma till polisens och andra myndigheters kännedom. Samtidigt måste vi vara medvetna om att familjevåldsproblematiken inte enbart kan lösas genom lagstiftning. Här handlar det väldigt mycket om attityder. Vi måste i Finland komma bort från en kultur där vi tystar ner förekomsten av familjevåld. Familjevåld får inte vara ett tabu, som tyst accepteras och sopas under mattan, understryker minister Henriksson

- Tröskeln att be om hjälp för offer för familjevåld måste bli lägre. Här gäller det inte enbart tröskeln att vända sig till polisen, utan även möjligheten att söka hjälp från olika stödtjänster. En viktig åtgärd skulle vara att öka antalet skyddshemsplatser för kvinnor. Viktigt är också att våra myndigheter bättre klarar av att identifiera familjevåld och att informationsutbytet mellan våra myndigheter fungerar, avslutar Henriksson.

Minister Henriksson talade igår kväll på Svenska Kvinnoförbundets i Korsholms tillställning i anslutning till FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

Tilläggsinformation:
Specialmedarbetare Otto Andersson, tel. 02951 50255

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen