Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson på teckenspråksdagen: En ny samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2015 15.00
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson föreslår att det inrättas en ny samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor.

- Samarbetsgruppen skulle koordineras av justitieministeriet och till gruppen skulle höra de centrala ministerierna, Finlands Dövas Förbund och företrädare för det finlandssvenska teckenspråket. Gruppen skulle behandla statsrådets aktuella ärenden som gäller teckenspråk och trygga en smidig informationsgång mellan de olika aktörerna, säger minister Anna-Maja Henriksson.

Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition med förslag till en teckenspråkslag. Enligt förslaget ska teckenspråkslagen vara en allmän lag som syftar till att främja förverkligandet av de teckenspråkigas rättigheter i praktiken.

Målet är att myndigheterna i sin verksamhet strävar efter att främja de teckenspråkigas möjligheter att använda sitt eget språk och få information på teckenspråk. Avsikten är också att öka myndigheternas kännedom om teckenspråken och de teckenspråkiga som en språklig och kulturell minoritet. Teckenspråkslagen ska gälla de två nationella teckenspråken, dvs. det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

- Trots att den korta allmänna lagen inte nödvändigtvis uppfyller alla förväntningar, skulle detta vara ett viktigt steg med tanke på framtiden. Jag är övertygad om att teckenspråkslagen skulle göra de teckenspråkigas språkliga rättigheter mer synliga och stöda beaktandet av dessa rättigheter inom de olika förvaltningsområdena, konstaterar minister Henriksson.

- Teckenspråkslagen skulle för sin del kunna förbättra funktionen, tillämpningen och utvecklingen av lagstiftningen inom olika förvaltningsområden. Till exempel utvecklingsbehoven i lagstiftningen om undervisning, småbarnspedagogik och tolkningstjänster bör utredas. Därtill har det finlandssvenska teckenspråket redan länge befunnit sig i en särskilt hotad ställning, säger minister Anna-Maja Henriksson.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson talade i dag vid seminariet om teckenspråksfrågor som ordnades i riksdagen.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 5025

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen