Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Antti Häkkänen: I synnerhet straffskalorna för våldsbrott och sexualbrott bör ses över

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2017 12.21
Pressmeddelande

Under hösten kommer justitieministeriet att granska olika delar av straffsystemet, berättade justitieminister Antti Häkkänen i samband med att en undersökning om medborgarnas rättskänsla offentliggjordes i Helsingfors i dag, den 21 juni.

- I överensstämmelse med regeringsprogrammet kommer i synnerhet straffnivån för våldsbrott och grova sexualbrott mot barn att ses över, konstaterade Häkkänen.

I en promemoria som utarbetas vid ministeriet granskas utifrån forskning och andra uppgifter behovet av ändringar, olika åtgärders effekt samt fördelar och kostnader.

Häkkänen framhöll att straffrättssystemet innehåller ett flertal element genom vilka det går att påverka den faktiska straffnivån. Till dessa hör bl.a. rekvisitet för brott, straffskalorna, verkställigheten av påföljder och deras innehåll.

- Det är t.ex. möjligt att göra påföljderna mer krävande och verkningsfulla om man utvecklar deras innehåll.

Enligt ministern har justitieministeriet redan vidtagit flera åtgärder när det gäller straff, och dessa bereds vidare. Den undersökning som nu offentliggjorts stöder och påskyndar åtgärderna.

- Just nu utreds bl.a. hur tilläggspåföljderna i samband med villkorligt fängelse kan utvecklas så att straffet får bättre effekt. Med stöd av regeringsprogrammet pågår också en utredning där man bedömer behovet av att se över bestämmelserna om fångvården när det gäller förstagångsförbrytare.

Häkkänen påminde om att det vid justitieministeriet också utförs mycket annat arbete än lagstiftningsarbete inom området för kriminalpolitik.

- Justitieministeriet strävar aktivt efter att öka säkerheten i samhället genom att minska återfallsbrottsligheten. Exempelvis missbrukarrehabiliteringen och de handlingsprogram som gäller gärningsmän hör till påföljdssystemets kärnfunktioner.

Mer information:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 0295 150 131

 
 
Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen