Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: I kampen mot terrorism behövs EU-samverkan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2015 11.26
Pressmeddelande

Terrorismen bekämpas bäst då vi gör det tillsammans inom EU. Vi måste använda befintliga EU-instrument för att effektivisera informationsutbytet och underlätta snabbare samarbete i ärenden som hänför sig till internationell rättshjälp och dessutom dra full nytta av de möjligheter som Eurojust och instrumenten för rättsligt samarbete ger, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i Lettland.

Henriksson deltog i det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor där ett tema var rättsliga åtgärder som är nödvändiga i kampen mot terrorism.

- Finland betonar respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i alla åtgärder som hänför sig till bekämpningen av terrorism. Vi anser det också viktigt att fästa uppmärksamhet vid nätets och de sociala mediernas roll i kampen mot våldsbejakande radikalisering och terrorism. Övervakning av internet förutsätter dock att integritetsskyddet iakttas i full utsträckning, påpekade Henriksson.

Hon konstaterade också att Finland nyligen skärpte bestämmelserna om terrorism i strafflagen. I början av detta år blev det straffbart att delta i utbildning för ett terroristbrott och även straffbarheten av finansiering av terrorism utvidgades avsevärt.

- Därtill analyserar Finland som bäst FN:s säkerhetsråds resolution 2178 om terrorhot, som till exempel förpliktar medlemsländer att kriminalisera utlandsresor som görs i terroristiskt syfte. Finland är redo att diskutera bedömningen av EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism i ljuset av bestämmelserna i FN:s resolution, sade minister Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Mia Wikström, tfn 02951 50300 och lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen