Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson fortsätter dialogen med Sametinget

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2019 15.00
Pressmeddelande

Sametinget har i sitt brev av den 7 augusti bett statsrådet om en brådskande förhandling bland annat kring frågor som gäller sametingsvalet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag gett ett positivt svar på Sametingets begäran. En lämplig tidpunkt för mötet söks brådskande tillsammans med Sametinget och statsrådets kansli.

"Jag anser att det är mycket viktigt att upprätthålla ett gott samarbete och en dialog med Sametinget. Till samernas grundlagsenliga ställning som urfolk hör, som en väsentligt del, rätten att vara med och påverka i frågor som gäller dem själva", påpekar minister Henriksson.

"Samernas ställning lyfts fram på många ställen i regeringsprogrammet och nu är en bra tidpunkt att höra Sametingets åsikter om reformerna och hur de kan genomföras."

Justitieministeriet informerade den 27 juni att det bland annat på grund av riksdagens tidtabeller inte längre är möjligt att senarelägga sametingsvalet som ska hållas i september.

Mer information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, malin.brannkarr(at)om.fi

Tillbaka till toppen