Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Dömda måste ha möjlighet till missbrukarvård i samband med samhällspåföljder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2013 10.15
Pressmeddelande -

- Det råder inget tvivel om att många av dem som dömts till en samhällspåföljd behöver missbrukarvård och att denna vård kan förbättra deras möjligheter att leva ett brottsfritt liv. Ofta är också den dömde själv mest motiverad att delta i missbrukarvård just i det skede då påföljden verkställs. Vi får inte gå miste om detta tillfälle enbart för att staten och kommunen inte kan komma överens om vem som ska stå för kostnaderna, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid Brottspåföljdsmyndighetens seminarium som ordnades i dag den 15 januari i Helsingfors.

- Detta är naturligtvis oacceptabelt och samhället måste finna en hållbar lösning till problemet. Kostnadsfördelningsfrågan håller på att utredas som bäst, konstaterade Henriksson.

För ett knappt år sedan föreslog även kommissionen som beredde en totalreform av samhällspåföljderna att möjligheterna att använda t.ex. missbrukarvårdens öppenvårds-och institutionsvårdstjänster i samband med samhällspåföljder preciseras.

- En balanserad helhet som består av kontroll, stöd och särskilda åtgärder kan ge den dömde verkliga möjligheter att uppleva ett liv utan brott och ändra riktningen i livet. Den största fördelen med samhällspåföljder är att de inte bryter den dömdes kontakt med samhället utan tvärtom stöder hans eller hennes möjligheter att leva som en del av samhället.

Det är också viktigt att åtgärderna fortsätts. - En fungerande åtgärd som redan inletts får inte avbrytas enbart för att den dömde antingen börjar eller slutar avtjäna sitt straff.

Justitieministern anser att de elektroniska övervakningsmetoderna är till stor nytta nu när det strävas efter att i allt högre grad övergå till påföljder som avtjänas utanför fängelset. - En annan viktig sak i fråga om detta är möjligheten att använda samhällets normala tjänster.

- Samhällspåföljderna har blivit en trovärdig och fungerande del av vårt påföljdssystem. Det finns ett fungerande och effektivt alternativ till fängelse.

Henriksson anser dock att samhällspåföljder inte nödvändigtvis lämpar sig för medlemmar i organiserade kriminella grupper. - Det finns en risk att medlemmar i kriminella grupper fortsätter sin brottsliga verksamhet medan de avtjänar en samhällspåföljd. När det gäller gängmedlemmar kan ett ovillkorligt fängelsestraff vara en mer effektiv påföljd. Organiserad brottslighet har redan i dagens läge beaktats i övervakningsstraff så att medlemskap i kriminella grupper kan utgöra ett hinder för avtjänandet av denna påföljd.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen