Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Arbetsgrupp ska utreda skyddet för visselblåsare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2014 14.55
Pressmeddelande -

- Transparency International publicerade förra veckan den årliga rapporten Corruption Perception Index där Finland återigen placerade sig bland de högst rankade länderna. Vi har all rätt att vara stolta för detta. Finland är till exempel inte ett land där en gärningsman kan undvika sitt ansvar genom att muta polisen eller domaren. Det är trots allt viktigt att komma ihåg att varken Finland eller något annat land kan kallas helt korruptionsfritt, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt öppningstal på seminariet mot korruption i dag den 9 december, den internationella dagen mot korruption.

Det behövs mera information om korruptionen i Finland. Viktig information om korruption fås till exempel av personer och aktörer som personligen sett eller upplevt korruption i någon verksamhet och som har kontaktat myndigheterna eller anmält korruption t.ex. på sin arbetsplats.

- Personer som anmäler misstankar om korruption har en mycket viktig roll med tanke på att få pålitlig information och öka uppfattningen om korruption som fenomen. Anmälare bör skyddas både under och efter anmälningsprocessen. Därför tänker jag tillsätta en arbetsgrupp för att utreda skyddet för anmälare, sade minister Henriksson.

Arbetsgruppen ska utarbeta enöversikt över den gällande lagstiftningen om anmälning av korruption och reda ut bestämmelserna och rådande praxis i fråga om skydd för personer som anmäler korruption. Dessutom ska arbetsgruppen identifiera eventuella problem och föreslå lösningar på dem.

Den internationella dagen mot korruption firas nu för första gången också i Finland. Dagen ordnades för första gången år 2003 då FN:s generalförsamling antog konventionen mot korruption. Dagen mot korruption syftar till att påminna människor om korruptionens negativa effekter och om att korruption förekommer i såväl rika som fattiga länder.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen