Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Beredskapslagen måste kunna svara på nya och förändrade hot

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2020 18.48
Pressmeddelande

Justitieministeriet har börjat förstärka kunskapsbasen för att uppdatera beredskapslagen. Arbetet började under förra valperioden med en utredning, som berörde tidsenligheten av den reglering som tillämpas för myndigheternas tillbudshantering.

Beredskapslagens tillämpningsområde och tidsenligheten av regleringen har diskuterats sedan regeringsförhandlingarna. Nu fortsätter Statsrådets permanenta samarbetsorgan Säkerhetskommittén utredningsarbetet. Utredningen som kommittén beställt presenteras under våren 2020. Baserat på dess resultat utvärderar justitieministeriet på vilket sätt lagberedningsarbetet för att revidera ska påbörjas.

- Regeringen har identifierat behovet att uppdatera beredskapslagen. Vi har redan börjat skapa en behövlig lägesbild för arbetet. Arbetet görs nu på uppdrag från säkerhetskommittén. Eftersom lagändringen kräver grundlagsbehandling, bör saken diskuteras med alla riksdagspartier redan innan själva beredningsarbetet börjar, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Det är viktigt att lagen kan svara på nya och förändrade hot och risker. Gränssäkerhet och att besvara hybridpåverkan är aktuella och centrala tema som har med beredskapslagen att göra. Det handlar ändå om en allmän lag som är central för hela samhällets säkerhet, och den bör ses över med bredare perspektiv än dessa dagsaktuella tema, poängterar minister Henriksson.

Beredskapslagen trädde i kraft år 2012, och i den föreskrivs myndigheternas befogenheter under exceptionella omständigheter. Syftet är att under exceptionella omständigheter skydda befolkningen samt säkra dess uppehälle och landets ekonomi, upprätthålla rättssystemet, grundläggande och mänskliga rättigheter samt säkra rikets regionala integritet och självständighet.

Ytterligare information:

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 0295 150 044, e-post: pekka.v.timonen(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen