Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Samarbetet med Kina ska stödja rättsstatsutvecklingen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2013 8.18
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag den 21 maj träffat Kinas justitieminister Wu Aiying i Peking. Ministrarna undertecknade ett avtal om ett samarbetsprogram inom det rättsliga området mellan Finland och Kina för åren 2013–2016. – Jag nämnde också EU:s önskan om att utöver dialogen om mänskliga rättigheter inleda en rättsstatsdialog. Jag framförde mitt önskemål om att Kina skulle ställa sig positivt till erbjudandet.

– Finland vill fortsätta att samarbeta med det kinesiska justitieministeriet och provinserna. Vi har som mål att också i fortsättningen stödja rättsstatsutvecklingen i Kina, konstaterade minister Henriksson.

Finland och Kina har haft samarbete inom det rättsliga området i 18 år.
– Det är en styrka att samarbetet är praktiskt. Sakkunniga har lyckats skapa goda kontaktnätverk under seminarier och andra möten. Det konkreta samarbetet på provinsnivå är också mycket viktigt.

– Finländska och kinesiska sakkunniga har tillsammans utarbetat rekommendationer för att utveckla bl.a. den juridiska rådgivningen, rättshjälpen, advokaternas ställning, rättegångsförfarandena och fångvården. Dessutom följer man upp hur rekommendationerna genomförs.

I det nya programmet ingår två nya samarbetspartner, provinserna Jiangsu och Heilongjiang. Samarbetet med provinsen Jiangsu gäller samhällspåföljder. I provinsen har det utvecklats ett försök med samhällstjänst. Kina håller på att bereda ny lagstiftning om samhällstjänst som gäller hela landet.

Under besöket hålls även det första seminariet om samhällspåföljder i enlighet med det nya samarbetsavtalet. Seminariet hålls i Nanjing, där ministern också bekantar sig med verkställighet av samhällspåföljder och besöker ett fängelse för kvinnor.

Samarbetet med den andra provinsen, Heilongjiang, kommer att fokusera på brottsbekämpning. Ett seminarium kring temat arrangeras i september.

Det tredje prioriteringsområdet i samarbetet är advokaternas ställning och roll vid rättegång. I Peking kommer ministern att besöka en advokatbyrå och högsta domstolen. Avsikten är bl.a. att diskutera hur den nya straffprocesslagen fungerar i praktiken och vilken inverkan lagen haft på advokaternas möjligheter att försvara sina klienter.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176 och
konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen, JM, tfn 02951 50270

Tillbaka till toppen