Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet gör en tjänstemannarättslig bedömning av riksåklagare Nissinens verksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 10.02
Pressmeddelande

Högsta domstolen gav i dag sitt avgörande i ärendet där riksåklagare Matti Nissinen åtalades för brott mot tjänsteplikt. Justitieministeriet sätter sig noggrant in i högsta domstolens avgörande och överväger om det finns skäl att vidta tjänstemannarättsliga åtgärder.

Justitieministeriet avstängde Nissinen från tjänsteutövning i augusti. Högsta domstolens avgörande har vunnit laga kraft och därför upphör avstängningen från tjänsteutövningen när domen meddelas. Samtidigt upphör också biträdande riksåklagare Raija Toiviainens förordnande att sköta tjänsten som riksåklagare. 

Justitieministeriet ska nu bedöma om det finns behov för tjänstemannarättsliga åtgärder. Eventuella påföljder bedöms utifrån statstjänstemannalagen. I bedömningen beaktas bland annat högsta domstolens avgörande och dess motivering samt riksåklagarens uppgift och ställning. Justitieministeriet ska även höra Nissinen för bedömningen.  

Behandlingen av ärendet vid justitieministeriet tar några veckor. Justitieministeriet informerar om sitt beslut efter att det har fattats i januari.

Ytterligare upplysningar: Arto Kujala, överdirektör, tfn 02951 50408

Tillbaka till toppen