Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet öppnar källkoden till Medborgarinitiativ.fi

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2014 11.57
Pressmeddelande -

Justitieministeriet öppnar upp källkoden till webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi. Syftet är att öka öppenheten både inom programvaruutveckling och inom den offentliga förvaltningen. Koden offentliggörs måndagen den 3 februari. På webbplatsen öppnas samtidigt en enkät i syfte att samla medborgarnas åsikter om Medborgarinitiativ.fi-tjänsten och medborgarinitiativet som ett sätt att påverka.

Resultaten från enkäten kommer att användas för att utveckla webbtjänsten och för en undersökning om systemet med medborgarinitiativ.

Källkoder till motsvarande betydande offentliga e-tjänster har inte tidigare gjorts offentliga i Finland. I och med att källkoden blir öppen kan den t.ex. vidareutnyttjas i andra webbtjänster. Systemleverantören för Medborgarinitiativ.fi, Solita Oy, publicerar källkoden på sin GitHub-sida på adressen https://github.com/solita/kansalaisaloite. Även kodens framtida versionshistorik kommer att göras tillgänglig på GitHub, som är en plattform för programutveckling.

Webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi lanserades i december 2012. Under sin drygt ettåriga historia har tjänsten använts för att väcka mer än 200 medborgarinitiativ och för att ge mer än 630 000 stödförklaringar. Antalet medborgarinitiativ som hittills överlämnats till riksdagen är tre, varav två har samlat stödförklaringar via tjänsten Medborgarinitiativ.fi. De två initiativen i fråga har varit initiativen om en ny upphovsrättslag och om en jämlik äktenskapslag.

Webbtjänsten upprätthålls av justitieministeriet och hör till finansministeriets SADe-program.

Ytterligare upplysningar: planerare Laura Nurminen, justitieministeriet, tfn 02951 50462, e-post: fö[email protected],
tekniska frågor gällande källkodens publikation: direktör för eBusiness Timo Honko, Solita Oy, tfn 040 5454 878, fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen