Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet vill ha medborgarnas kommentarer om en framtida deltagningsmiljö

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2010 6.55
Pressmeddelande -

Justitieministeriets demokrati- och språkenhet har inlett ett projekt för deltagningsmiljön. I projektet ska man utveckla en portal som omfattar nya verksamhetsmodeller för interaktion mellan medborgare, medborgarorganisationer, den offentliga förvaltningen och politiska beslutsfattare.

Genom den framtida portalen ska man till exempel kunna kommentera lagberedningsprojekt, följa riksdagsledamöters arbete, lägga fram medborgarinitiativ, ge feedback samt delta i diskussioner. Syftet är att portalens första funktioner tas i bruk under år 2011.

Deltagningsmiljön hör till finansministeriets Program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet). Målet för programmet är att främja elektronisk ärendehantering inom den offentliga förvaltningen så att medborgarna och företagen har möjlighet till elektronisk ärendehantering som omfattar samtliga centrala tjänster före 2013.

Syftet med projektet för deltagningsmiljön är att stärka medborgarnas möjligheter att delta och påverka. Av detta skäl är det särskilt viktigt att projektet inte planeras och förverkligas utgående från endast förvaltningens behov utan att projektet bereds och förverkligas i nära interaktion med medborgarna och medborgarsamhället.

Välkommen att delta i utvecklingsnätverket och medborgarrådet

Justitieministeriet inbjuder medborgarna att kommentera deltagningsmiljön. Kommenteringen sker huvudsakligen på Internet och den kan omfatta till exempel testning av tjänster, röstning mellan olika planer samt framförande av åsikter och diskussion.

Man kan delta i kommenteringen antingen genom ett medborgarråd eller ett utvecklingsnätverk. Verksamheten av båda dessa grupper inleds i början av år 2011.

Utvecklingsnätverket är ett öppet nätverk, och alla som är intresserade av något tema kan ansluta sig till det. I utvecklingsnätverket kan man kommentera de teman som känns mest intressanta.

Medborgarrådet är en sluten grupp, vartill 25 medlemmar ska väljas på basis av anmälningarna. Medlemmarna ska väljas så att olika befolkningsgrupper blir representerade i rådet. Medlemmarna i medborgarrådet behöver inte vara experter på nätdemokratin, men man önskar att de som blir valda binder sig vid kommenteringsarbetet under hela projektet, dvs. åren 2011-2012, ungefär en gång per månad. Som belöning för deltagandet kan rådets medlemmar välja antingen en smarttelefon eller en videokamera.

Man kan anmäla sig till både utvecklingsnätverket och medborgarrådet på adressen:
http://www.om.fi/sv/Etusivu/Valmisteilla/Osallistumisymparistoprojekti/Kansalaisraatijakehittajayhteisto

Ytterligare upplysningar:
projektchef Mikko Levämäki, tfn 09 1606 7922, e-post [email protected]

Information om projektet för deltagningsmiljön

Tillbaka till toppen