Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet på Kommunmarknaden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2017 11.05
Nyhet

En av framtida kommuners främsta uppgifter är att främja kommuninvånarnas likabehandling och välbefinnande. På Kommunmarknaden vill justitieministeriet bidra till detta arbete genom att ge tips på hur man kan främja jämlikhet och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

Kommunmarknaden som ordnas den 13-14 september 2017 i Kommunernas hus i Helsingfors riktar sig till sakkunniga inom kommunsektorn. Också justitieministeriet deltar i evenemanget.

Välkommen till vår avdelning och bekanta dig med de bästa verktygen för att främja likabehandling och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper! På avdelningen presenterar vi vårt Rainbow Rights-projekt som syftar till att stödja genomförandet av diskrimineringslagstiftningen och TRUST-projektet med målet att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper.

Därtill ordnas informationsinslag om frågor som gäller likabehandling, relationerna mellan olika befolkningsgrupper och välbefinnande i kommunen. Vi berättar också på vilket sätt likabehandlingsarbete ökar välmåendet i kommunen.

Välkommen till vår avdelning för att höra mer om likabehandling och arbetet för att främja goda relationer! Vi finns på avdelning J5 på våning K.

Justitieministeriets informationsinslag

Onsdag 13.9. kl. 15.00–15.20
Kommunala tjänster och regnbågsbefolkningen av alla åldrar – utvecklingstips för att främja likabehandling
Plats: Tietokimara, våning K

Tips på hur de kommunala tjänsterna kan utvecklas med beaktande av sexuella och könsminoriteters likabehandling. Kommunerna är i nyckelställning också när det gäller att främja regnbågsbefolkningens likabehandling. Vad betyder detta till exempel i fråga om regnbågsfamiljer eller seniorer? Ta del av enkla råd för att främja likabehandling i din kommun!
Informationsinslaget ordnas av Rainbow Rights-projektet som genomförs av justitieministeriet i samarbete med Seta och Kommunförbundet. 

Talarna:
Krista Nuutinen, projektledare, justitieministeriet: Integrering av likabehandling i kommunala tjänster
Terhi Aaltonen, projektkoordinator, Seta: Beaktande av mångfalden bland befolkningen i olika skeden av livet och Setas utbildningar i seniorarbete

Torsdag 14.9.2017 kl. 9.00 - 10.30
Kommuner och landskap i förändring

Förändringsprocesserna i Österbotten inför reformen
Jukka Kentala, förändringsledare, Österbottens landskap

Utmaningar i Egentliga Finland - bolagisering räddar tvåspråkig service?
Patrik Nygrén, stadsdirektör i Pargas, medlem i Egentliga Finlands tillfälliga landskapsorgan

Kommentar via Skype av Markku Suksi, professor i offentlig rätt, Åbo Akademi och vice ordförande i Delegationen för språkärenden

Ordförande: Sandra Bergqvist

Torsdag 14.9.2017 kl. 10.00–10.20
Relationerna mellan olika befolkningsgrupper och välbefinnande i kommunen
Plats: Rum A3.24, 3:e vån.

Av vilka element består välbefinnandet i kommunen? Hur kan vi se till att alla trivs? Bland annat dessa frågor diskuteras i workshoppen som leds av justitieministeriets Trust-projekt.

Talare: Mia Luhtasaari, projektkoordinator, justitieministeriet

Därtill ordnar Rainbow Rights-projektet / Kommunförbundet ett informationsinslag om likabehandlingsarbete:
Torsdag 14.9.2017 kl. 13.00–13.45
På vilket sätt ökar likabehandlingsarbete välmåendet i kommunen?
Plats: Rum B3.1, 3:e vån.

Talarna:

Johanna Laaja, projektsakkunnig, Kommunförbundet: Mot en jämlik kommun.

Aija Salo, överinspektör: Diskrimineringsombudsmannens byrå - Tips för inkluderande likabehandlingsplanering

Kim Forsman från ungdomslokalen Kirjava i Esbo intervjuas av Setas projektkoordinator Terhi Aaltonen: Exempel på HBTI-arbete i kommunen: Ungdomslokalen Kirjava i Esbo

Efter inläggen diskuteras temat.


Kommunmarknaden är ett gratis evenemang för sakkunniga inom kommunsektorn.  Kommunmarknaden ordnas i Kommunernas hus, Andra linjen 14, Helsingfors. Ingång via adressen Alpgatan 1.

Mer information och anmälning kuntamarkkinat.fi

Tillbaka till toppen