Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet flyttar tillfälligt till Kaserngatan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2015 12.26
Pressmeddelande

Justitieministeriet flyttar tillfälligt till Kaserngatan 25 på grund av att ministeriets nuvarande lokaler renoveras. Flyttningen till lokalerna som tidigare användes av miljöministeriet sker den 5-7 juni.
 

Enbart personalen som arbetar på Södra Esplanden 10 flyttar till de tillfälliga lokalerna. Justitieministeriet har även i fortsättningen tre verksamhetsställen, eftersom personalen på Kaserngatan 42 och Mannerheimvägen 4 stannar kvar i sina nuvarande lokaler.

Lokalerna på Södra Esplanaden 10 byggs om i syfte att minska justitieministeriets lokalkostnader och effektivisera användningen av lokalerna så att man i framtiden kan placera ministeriets hela personal i lokalerna på Södra Esplanaden 10. Effektiviseringen av användningen av lokalerna genomförs enligt riktlinjerna i statsrådets nya lokalitetsstrategi.

Justitieministeriet flyttar tillbaka till Södra Esplanden 10 på sommaren 2016.

Postadressen ändras inte

Justitieministeriets postboxadress och personalens telefonnummer ändras inte. Justitieministeriets nya besöksadress är fr.o.m. den 8 juni Kaserngatan 25, Helsingfors.

Övriga kontaktuppgifter:

Justitieministeriet
PB 25, 00023 Statsrådet
Växel: 02951 6001
Fax: 09 1606 7730

Registratorskontoret ligger på Kaserngatan 25. (Obs! Registratorskontoret är stängt på flyttningsdagen den 5 juni).

Närmare kontaktinformation finns på webben

Medan flyttningen pågår kan det förekomma störningar i kontakterna med ministeriets personal, i synnerhet när det gäller e-posttrafiken.

Ytterligare upplysningar:
förvaltningsdirektör Olli Muttilainen, tfn 02951 50258,
e-post: fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen