Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet har tillsatt ett nätverk för kontaktpersoner i nationalspråksfrågor på nytt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2015 14.17
Nyhet

Nationalspråksnätverket främjar samarbete och informationsutbyte mellan förvaltningsområdena och myndigheterna om språkärenden samt slutför förverkligandet av de långsiktiga åtgärderna i nationalspråksstrategin. Justitieministeriet ansvarar för beredningen och koordineringen av nationalspråksnätverkets ärenden. Nätverkets mandatperiod, som börjar från november 2015, är fyra år. .

I nationalspråksnätverket finns det medlemmar från varje ministerium samt det finns sakkunniga från Utbildningsstyrelse, Finlands Svenska Folkting, Finlands Kommunförbund samt Suomalaisuuden Liitto. Nationalspråksnätverkets ordförande är Johanna Suurpää, direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter.

Ytterligare information om nationalspråksnätverket ges nätverkets sekreterare överinspektör Vava Lunabba, tfn 029 515 0136, e-post förnamn.etfernamn(at)om.fi.

Tillbaka till toppen