Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet beställde en tilläggsgranskning av användningen av partistödet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2010 7.10
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har utsett revisionsbolaget KPMG Oy Ab att granska hur partistödet har använts under år 2008. Huvudfrågan vid granskningen är om partierna har iakttagit de villkor som ställts för användningen av partistödet i statsrådets beslut. Samtidigt ska man samla uppgifter om partiernas praxis, och uppgifterna ska utnyttjas vid beredningen av de anvisningar som ska ges med stöd av den nya partilagstiftningen. Avsikten är att granskningen utförs under juni 2010.

Statsrådet beviljade de partier som är företrädda i riksdagen och Ålands landskap sammanlagt 18 000 000 euro för understödjande av deras politiska verksamhet samt sammanlagt 18 000 000 euro för understödjande av deras informationsverksamhet och kommunikation. År 2008 förrättades kommunalval.

Justitieministeriet övervakar användningen av partistödet. Enligt partilagen kan ministeriet utse en av Centralhandelskammaren godkänd revisor att utföra granskningar och utredningar som hänför sig till denna tillsyn.


Ytterligare upplysningar:

Direktör Johanna Suurpää, demokrati- och språkenheten, tfn 09 1606 7800, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen