Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet bereder en ändring av betalningsvillkorslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2014 9.59
Pressmeddelande -

Vid justitieministeriet bereds ett förslag till ändring av lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal så att betalningstiden får överskrida 30 dagar endast om det uttryckligen avtalats om detta. För närvarande är den motsvarande tidsgränsen 60 dagar. Avsikten är att regeringspropositionen med förslag till ändringen bereds så att senast nästa riksdag som väljs vid riksdagsvalet på våren 2015 hinner behandla den.

Bakgrunden till propositionen är utredningarna som justitieministeriet och näringslivets organisationer tillsammans gjort om betalningstiderna mellan företag. Utredningarna stöder uppfattningar som framförts i den offentliga diskussionen om att det under den senaste tiden har förekommit längre betalningstider i avtal mellan företag. Utvecklingen syns tydligast i medelstora industriföretags fakturafordringar.

- De små och medelstora företagen har en viktig roll för landets ekonomi och för sysselsättningen. Därför har företagens signaler tagits på allvar och nu ska det beredas en lag som bättre motsvarar företagens behov i dagsläget. Samtidigt är det viktigt att tänka över hur näringslivet genom frivilliga insatser kan främja en sund betalningskultur, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Den planerade lagändringen ska i större omfattning än för närvarande få företag som ingår avtal att rikta uttrycklig uppmärksamhet på avtalsvillkor som gäller långa betalningstider. Den planerade tidsgränsen på 30 dagar avspeglar också bättre än den gällande lagen vad som kan anses vara en ovanligt lång betalningstid när det gäller betalningar mellan företag. Ändringen syftar till att förkorta betalningstiderna mellan företag, dock utan att begränsa företagens möjligheter att vid behov avtala om betalningstider enligt företagens önskemål.

Ändringen kommer emellertid inte att påverka faktureringen i majoriteten av företagen och betalningstiderna i Finland är fortfarande kortare än i övriga europeiska länder.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Mia Wikström, tfn 02951 50300
lagstiftningsdirektör Antti Leinonen, tfn 02951 50264

Tillbaka till toppen