Hoppa till innehåll
Media

Tarmo Maunu blir dataadministrationsdirektör vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2015 13.44
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag den 21 maj utnämnt agronomie- och forstmagister Tarmo Maunu till dataadministrationsdirektör vid justitieministeriet. Han tillträder tjänsten den 1 augusti. Tjänsten tillsätts för fem år i sänder.

Tarmo Maunu har varit dataförvaltningschef vid miljöministeriet sedan år 2009. Tidigare har han arbetat vid jord- och skogsbruksministeriet bland annat som dataadministrationschef och överinspektör. Maunu har också arbetat som forskare vid TTS (Arbetseffektivitetsföreningen).

Dataadministrationsdirektören har till uppgift att leda och utveckla justitieministeriets dataadministrationsenhet och sörja för enhetens samarbete med statsrådets förvaltningsenhet.

Dataadministrationsenheten svarar för de allmänna riktlinjerna för förvaltningsområdets dataadministration, förvaltningsområdets gemensamma dataadministrationsprojekt samt beredningen och upprätthållandet förvaltningsområdets dataadministrationsstrategi. Dessutom svarar enheten för utvecklingen av förvaltningsområdets gemensamma dataadministrationstjänster, utarbetandet av ramavtal för datatekniska köptjänster samt styrningen av Rättsregistercentralen.

Ytterligare upplysningar:
förvaltningsdirektör Olli Muttilainen, tfn 02951 50258, e-post: fö[email protected]

 
 
Tillbaka till toppen