Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet beviljade statsunderstöd för stödtjänster för brottsoffer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2017 9.12
Pressmeddelande

Justitieministeriet meddelade i januari att samfund som producerar stödtjänster för brottsoffer kunde söka statsunderstöd. Det totala understödsbeloppet uppgick till 1 045 000 euro. Ansökningstiden gick ut den 15 mars 2017, och inom den utsatta tiden inkom 16 ansökningar.

I valet av stödtagare prioriterades verksamhet och projekt som främjar sådana specialiserade stödtjänster som avses i brottsofferdirektivet och som ordnas för att bemöta behoven av offer som är särskilt utsatta eller befinner sig i en särskilt sårbar situation. Understöd kunde beviljas även för informations- och upplysningskampanjer samt forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka kännedomen om brottsoffers rättigheter eller minska brottets negativa verkningar.

Understöd beviljades enligt följande:

  • Kalliolan nuoret ry: OTAVA-arbetet som syftar till att handleda, stödja och stabilisera 13?29-åringar som blivit offer för sexuellt våld; 500 000 euro.
  • Mellersta Finlands mödra- och skyddshem rf: Ordnande av stöd för föräldrar som blivit utsatta för våld i nära relationer; 24 000 euro.
  • VIOLA - väkivallasta vapaaksi ry: Projektet ARKI! som syftar till att stödja återgången från skyddshem till vardagen; 92 400 euro.
  • Lapplands mödra- och skyddshem rf: Stöd för att känna igen våld i parrelationer; 55 000 euro.
  • Nationella Kvinnolinjen i Finland rf: Mångfaldskampanjen: 14 000 euro.
  • Setlementti Tampere ry: Informationskampanj om hur man kan få hjälp om man blir utsatt för våld i nära relationer eller sexuellt våld; 74 800 euro.
  • Pro-tukipiste ry: Projektet Majakka; 119 900 euro.
  • Tukinainen ry: Projektet www.senjanetti.fi; 164 900 euro.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Elina Ruuskanen, tfn 02951 50418,
e-post: [email protected]

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen