Hoppa till innehåll
Media

Justitieministrar diskuterar framtiden för EU:s rättsliga område i Helsingfors

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2014 8.26
Pressmeddelande -

Statsminister Jyrki Katainen och justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsammans kallat justitieministrar från flera andra EU-länder till ett informellt möte i Helsingfors den 28 april för att diskutera framtiden inom EU:s område för rättsliga frågor.

– Jag är mycket glad över att vi tillsammans med statsminister Katainen kan ordna det här mötet på hög politisk nivå och att så många av mina kolleger kommer till Helsingfors för att diskutera de strategiska riktlinjerna för vårt gemensamma område för rättsliga frågor, rättsstatsprincipen och våra gemensamma europeiska värderingar, säger justitieminister Henriksson.

I det informella mötet deltar Frankrikes justitieminister Christiane Taubira, Greklands justitieminister Charalampos Athanassiou, Sveriges justitieminister Beatrice Ask, Hollands justitieminister Ivo Opstelten, Danmarks justitieminister Karen Hækkerup, Lettlands justitieminister Baiba Broka, Estlands justitieminister Andres Anvelt och Litauens biträdande justitieminister Paulius Griciūnas.

Statsminister Katainen står värd för arbetslunchen som ordnas i anslutning till mötet.

Meningen är att de europeiska statscheferna under sitt möte i juni ska besluta om nya strategiska riktlinjer för utvecklingen av EU:s område för rättsliga frågor. Det första steget mot ett tätare samarbete togs på EU-toppmötet i Tammerfors år 1999. Nu, 15 år senare, ses det ömsesidiga förtroendet medlemsstaterna emellan som en av de största utmaningarna. Detta förtroende undergrävs av korruption och osäkerhet beträffande medlemsstaternas vilja att förbinda sig till de gemensamma värderingarna.

På eftermiddagen kan allmänheten ta del av diskussionen på ett öppet seminarium som behandlar framtiden inom Europeiska unionens område för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen och arbetet mot korruption. Seminariet ordnas måndagen den 28 april kl. 14.15–16.15 i Helsingfors universitets solennitetssal. Talare vid seminariet är bl.a. statsminister Katainen, kommissionären för inrikesfrågor Cecilia Malmström och direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Morten Kjaerum. I programmet ingår också en paneldebatt mellan EU-medlemsstaternas justitieministrar om framtiden gällande de rättsliga frågorna inom EU.

Diskussionen förs på engelska. Seminariet ordnas gemensamt av statsrådets kansli, justitieministeriet och Helsingfors universitet.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176,
sekreteraren för internationella ärenden Jussi Mäkinen, tfn 02951 50528,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen