Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagändringar för att lätta upp rättsprocesserna träder i kraft i början av 2019

Justitieministeriet
24.5.2018 13.59
Pressmeddelande

Rättegångsförfarandena vid de allmänna domstolarna ska förenklas. Från början av 2019 ska domstolarnas behandlingstider förkortas bland annat genom att göra bestämmelserna om sammansättningen vid avgörande mer flexibla. Möjligheterna att använda videolänk vid rättegångar ska ökas för att effektivisera domstolarnas arbete, minska parternas behov att resa och därmed sänka kostnaderna för rättegångsförfarandet.

Enligt de nya bestämmelserna kan ett brottmål från början av nästa år handläggas i tingsrätten i en sammansättning med en domare, om det för den gärning som avses i åtalet kan dömas ut fängelse i högst fyra år. I dagens läge kan en domare behandla brott för vilka straffet är fängelse i högst två år.

Som ett nytt alternativ i tingsrätter införs en sammansättning med två domare. En sammansättning med en domare kan i såväl brott- som tvistemål förstärkas med ytterligare en lagfaren ledamot, om det är motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfattning eller av någon annan särskild orsak.

Lagen om verkställighet av böter ändras så att betalningstid för att betala böterna kan från början av 2019 fås även efter det att förvandlingsstraff har dömts ut. Samtidigt slopas möjligheten att få betalningstid medan ett ärende om förvandlingsstraff behandlas i domstolen. Videolänk kan användas också vid behandlingen av ett ärende som gäller förvandlingsstraff.

Ikraftträdandet av lagändringarna stadfästs vid presidentföredragningen den 1 juni 2018.

Ytterligare information:

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, 0295150438, [email protected], och

Juho Martikainen (förvandlingsstraff för böter), lagstiftningsråd, 0295150520, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen