Hoppa till innehåll
Media

Delta i förnyandet av demokrati.fi!

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2015 14.27
Pressmeddelande

Justitieministeriets webbplats demokrati.fi håller på att förnyas. Nu är det möjligt att kommentera utvecklingsförslagen genom att svara på en enkät eller delta i diskussionen som gäller detta på adressen dinasikt.fi.

Syftet är att samla justitieministeriets verktyg för webbdeltagande på en och samma webbplats så att de är lätta att hitta. På webbplatsen ska användarna kunna delta i pågående initiativ, kommentera ärenden som håller på att beredas och följa hur beslutsfattandet framskrider. På webbplatsen ska också finnas allmän information om demokratifrågor.

En ny egenskap är att användarna ska kunna välja innehållet enligt målgrupp och tema. På webbplatsen ska finnas ett index över olika tjänster för att göra det lättare att hitta ett visst innehåll.

Synpunkter på hur demokrati.fi borde förnyas kan framföras på dinasikt.fi fram till den 29 maj. Svaren och kommentarerna kommer att utnyttjas i utvecklingsarbetet. Avsikten är att den förnyade demokrati.fi kan öppnas före slutet av detta år.

Förnyandet av demokrati.fi finansieras av programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe).

Svara på enkäten och delta i diskussionen. Vi vill gärna höra vad du önskar dig av demokrati.fi!

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Oili Salminen, tfn 02951 50588
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen