Hoppa till innehåll
Media

Överföring av verkställigheten av samhällstjänst mellan Finland och de nordiska länderna blir möjligt från och med början av 2015

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 13.25
Pressmeddelande -

Överföring av verkställigheten av samhällstjänst mellan Finland och de övriga nordiska länderna blir möjligt från och med den 1 januari 2015.

Verkställigheten av samhällstjänst som dömts ut i Finland ska kunna överföras till ett annat nordiskt land. På motsvarande sätt ska verkställigheten av samhällstjänst som dömts ut eller beslutats i ett annat nordiskt land kunna överföras till Finland. Påföljden ska verkställas sådan den har dömts ut i det dömande landet.

Syftet är att främja den dömdes sociala rehabilitering och återanpassning till samhället genom att ge honom eller henne möjlighet att avtjäna sin påföljd i sitt hemland eller hemvistland. På detta sätt får den dömde bl.a. bättre möjligheter att träffa sin familj.

Överföring är möjligt då detta anses vara till den dömdes bästa. Formellt samtycke från den dömde är inte en förutsättning för överförandet, men den dömdes vilja ska redas ut för att säkerställa att utförandet av samhällstjänst lyckas.

I Finland fattas beslut om överföring av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Beslutet kan överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Överföring av verkställigheten av samhällstjänst uppskattas gälla högst några tiotals dömda personer årligen.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576 eller 050 583 9460
regeringsrådet Paulina Tallroth, tfn 02951 50146
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen