Hoppa till innehåll
Media

Maximitiderna för jordlegoavtal förlängs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2011 22.00
Pressmeddelande -

Den längsta tid som avtal om lega av jord för lantbruksändamål får gälla förlängs från och med ingången av februari. Legotiden för lega av bebyggd brukningsdel får i fortsättningen vara högst 25 år och för lega av jord för lantbruksändamål högst 20 år. Maximitiderna förlängs således med 10 år från de nuvarande legotiderna.

Långa legoavtal ska förbättra legotagarnas möjligheter att bedriva långsiktig jordbruksnäringsverksamhet och sporra legotagarna att utföra grundliga förbättringar av åkermark. Reformen möjliggör också att jordbruksstöd och miljöstöd kan beviljas för arrenderad jord i större utsträckning än för närvarande.

Samtidigt träder i kraft även bestämmelserna om legotagarens rätt att häva ett legoavtal på basis av ett avtalsbrott från legogivarens sida. Legotagaren är i fortsättningen berättigad att häva ett avtal till exempel om legogivaren försummar att överlåta legoområdet till legotagaren vid avtalad tidpunkt eller om legoområdet vid överlåtelsetidpunkten inte är i det skick som avtalats.

Legotagaren ska i vissa särskilda situationer få ansöka hos domstol om tillstånd att säga upp ett tidsbestämt legoavtal eller överlåta det till någon annan. Genom detta tryggar man legotagarens ställning särskilt vid långa avtalsförhållanden.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuomo Antila, tfn 09 1606 7719, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen