Hoppa till innehåll
Media

Omskifte blir möjligt från ingången av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.11 | Publicerad på svenska 30.12.2015 kl. 14.20
Pressmeddelande
Ett arv ska i fortsättningen kunna omskiftas, om en ny arvinge eller en person som åsidosatts vid arvskiftet yrkar på det. De föreslagna bestämmelserna ska tillämpas i situationer då förhållandet mellan ett barn och dess förälder fastställs först efter arvskiftet eller då en arvinge har åsidosatts vid ett tidigare förrättat arvskifte. Republikens president stadfäste lagändringarna i dag.

De som har fått egendom ur dödsboet ska återbära den vid arvskiftet erhållna egendomen till dödsboet för att omskifte ska kunna förrättas. Om den som yrkar omskifte har uppnått ställning av arvinge först efter det att arvskifte förrättades, kan den återbäringsskyldige i stället för att återbära egendomen betala dödsboet en penningersättning som motsvarar värdet av den egendom som han eller hon har fått för mycket. Om en återbäringsskyldighet är oskälig, kan den jämkas.

I första hand ska parterna sinsemellan försöka avtala om omskifte. Den som yrkar omskifte kan dock vid behov hos domstol ansöka om förordnande av en boutredningsman för att sköta återbäringen av egendomen. För dödsboet kan det också förordnas en skiftesman för att förrätta omskifte.

Bestämmelserna om preskription av arvsrätten ändras inte.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314, e-post: [email protected]

 
Tillbaka till toppen