Hoppa till innehåll
Media

Mikko Pikkujämsä föreslås bli överdomare vid Norra Finlands förvaltningsdomstol

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 14.31
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag gjort en framställning om att justitierådet Mikko Pikkujämsä utnämns till överdomare vid Norra Finlands förvaltningsdomstol för tiden 1.1.2020–31.12.2026. Republikens president fattar beslut om utnämningen fredagen den 29 november 2019.

Pikkujämsä har varit justitieråd vid högsta förvaltningsdomstolen sedan år 2015. Tidigare har han arbetat bland annat i närmare 20 år som advokat och jurist vid olika advokatbyråer, som juridiskt biträde vid ett revisionsföretag och som assistent vid universitetet. Pikkujämsä har avlagt juris licentiatexamen och doktorsexamen samt advokatsexamen.

Tjänsten som överdomare vid Norra Finlands förvaltningsdomstol utlystes på grund av att överdomare Pirjo Pyhäjärvi går i pension.

Ytterligare information:
Marja Reijonen, specialsakkunnig, tfn 029 51 50032, e-post [email protected].

Tillbaka till toppen