Hoppa till innehåll
Media

De nordiska och de baltiska ländernas justitieministrar samlas i Tallinn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2016 12.58
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström deltar i de nordiska och baltiska ländernas justitieministermöte i Tallinn den 22?23 september.

Mötet kommer att behandla olika strategier för att bekämpa korruption, de utmaningar som flyktingkrisen orsakar justitieförvaltningen, våld i nära relationer och brottsförebyggande.

Minister Lindström kommer att framföra Finlands synpunkter gällande korruptionsbekämpning och utkastet till Finlands strategi mot korruption som är under arbete. När det gäller brottsförebyggande kommer Finland under de närmaste åren särskilt att utveckla det lokala förebyggande arbetet i enlighet med det nya programmet för brottsförebyggande. Under mötet diskuteras också förebyggande av våld mot kvinnor och familjevåld.

De nordiska och de baltiska justitieministrarna sammanträder vartannat år för att diskutera aktuella frågor. Utöver detta pågår ett kontinuerligt expertsamarbete mellan länderna.

Ytterligare information:
Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50270, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen